«Από τον Ιούλιο του 2020 έχουμε αλλάξει ριζικά όλο το κομμάτι του συστήματος των υιοθεσιών και αναδοχών και όλο το κομμάτι της αίτησης είναι διαφανές, όλο ψηφιακό και μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα σε ένα χρόνο για την υιοθεσία και  οκτώ μήνες για την αναδοχή. Μέσα σε οκτώ μήνες βγάλαμε 700 παιδιά από τα ιδρύματα» υποστήριξε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Mega.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις προϋποθέσεις για την αναδοχή και την τεκνοθεσία, απάντησε πως «οι προϋποθέσεις είναι κατά βάση ίδιες, αλλά για την αναδοχή είναι πιο ελαστικές» και συμπλήρωσε πως «μπορούν πιο πολλοί άνθρωποι να γίνουν ανάδοχοι. Μπορεί κάποιος που είναι μόνος του, μπορεί κάποιος παντρεμένος ή κάποιος που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Μπορούν πιο πολλοί άνθρωποι να γίνουν ανάδοχοι. Δεν μας νοιάζουν ούτε οι θρησκευτικές ούτε οι σεξουαλικές προτιμήσεις ενός ανθρώπου για να γίνει ανάδοχος» ανέφερε.

«Η γονεϊκότητα δεν ξεχωρίζει ούτε σεξουαλικές προτιμήσεις ούτε το σε τι θρησκεία πιστεύει κάποιος» ανέφερε στη συνέχεια, σε μία δήλωση που εγείρει έντονα ερωτήματα, καθώς από τα λεγόμενά της απορρέει πως ο σεξουαλικός προσανατολισμός και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν αποτελούν εμπόδια για την αναδοχή, χωρίς ωστόσο να γίνεται αντίστοιχη αναφορά για την διαδικασία της τεκνοθεσίας, από την οποία πολλοί υποψήφιοι γονείς αποκλείονται εκ προοιμίου, μεταξύ άλλων, λόγω του σεξουαλικού προσδιορισμού ή της ταυτότητας φύλου τους.

«Η αναδοχή δεν απευθύνεται μόνο στις οικογένειες που δεν έχουν παιδί, είναι για όλες τις οικογένειες. Είτε που έχουν μεγαλύτερα παιδιά ή έχουν την επιθυμία. Η αναδοχή είναι μια σχέση ζωής που μπορεί να κρατήσει χρόνια. Ακόμα και να γυρίσει το παιδί στην βιολογική του οικογένεια πάντα θα υπάρχει η σχέση. Δεν γίνεσαι ανάδοχος ούτε για τα Χριστούγεννα, ούτε για το Πάσχα. Είναι μία σχέση ζωής που μπορεί να κρατήσει χρόνια » ανέφερε.

«Το κράτος χρηματοδοτεί την αναδοχή από την προηγούμενη Τετάρτη», αλλά στην πραγματικότητα το κάνει εδώ και χρόνια

«Δίνουμε ένα ελάχιστο βοήθημα. Αυτό ισχύει από την προηγούμενη Τετάρτη» ανέφερε η υφυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των αναδόχων γονέων από το κράτος. «Οπότε τι λέμε; Λέμε ότι το κράτος βγαίνει, βάζει πλάτη και δίνει το ελάχιστο. Δίνουμε κάθε μήνα από 325 ευρώ σε παιδιά που δεν έχουν αναπηρίες, δηλαδή σε ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης ο ανάδοχος κάθε μήνα, αυτόματα θα παίρνει στο λογαριασμό του 325 ευρώ. Μπορεί να καλύψει τα έξοδα του παιδιού με αυτά τα 325 ευρώ; Όχι βέβαια. Αλλά, μπορεί το κράτος να προσφέρει κάτι για την κάλυψη των εξόδων; Ναι, μπορεί. Οπότε δίνουμε κάθε μήνα από 325 ευρώ, το οποίο το κλιμακώνουμε και εν τέλει για ένα παιδί με αναπηρία θα παίρνει η οικογένειά τους μέχρι και 1200 ευρώ, ακριβώς επειδή τα έξοδά τους είναι πολύ αυξημένα» ισχυρίστηκε η υφυπουργός εργασίας.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση προϋπήρχε, καθώς μέχρι στιγμής οι ανάδοχοι γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης λάμβαναν σύμφωνα απόφαση του 2006 το ποσό των 260 ευρώ, το οποίο αυξανόταν ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών.

«Το ποσό της παρεχόμενης μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για κάθε ανήλικο που είναι τοποθετημένο σε ανάδοχη οικογένεια και τελεί υπό την εποπτεία των μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας: Αναρρωτήριο Πεντέλης, Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» Καλαμακίου, Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» διαμορφώνεται κατά κατηγορία παιδιών μηνιαίως ως ακολούθως:

  1. Για υγιή παιδιά από διακόσια (200) σε διακόσια εξήντα (260) €.
  2. Για παιδιά με ελαφρές αναπηρίες από διακόσια εβδομήντα (270) σε τριακόσια σαράντα (340) €.
  3. Για παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά και μαθησιακές δυσκολίες από διακόσια εβδομήντα (270) σε τριακόσια σαράντα (340) €.
  4. Για παιδιά με βαριές αναπηρίες από τριακόσια πενήντα (350) σε τετρακόσια πενήντα (450) €.
  5. Για παιδιά με ειδικά νοσήματα−λοιμώξεις από επτακόσια σαράντα (740) σε οκτακόσια πενήντα (850) €Επί της ουσίας, λοιπόν, πρόκειται για μερική αύξηση του επιδόματος και για πανελλαδική εφαρμογή της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς η ρύθμιση αυτή ίσχυε μέχρι στιγμής αποκλειστικά στην Αττική όπου βρίσκονται τα περισσότερα παιδιά που έχουν τεθεί σε καθεστώς αναδοχής» αναγράφεται στη σχετική απόφαση.

Επί της ουσίας, λοιπόν, πρόκειται για μερική αύξηση του επιδόματος και για πανελλαδική εφαρμογή της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς η ρύθμιση αυτή ίσχυε μέχρι στιγμής αποκλειστικά στην Αττική όπου βρίσκονται τα περισσότερα παιδιά που έχουν τεθεί σε καθεστώς αναδοχής.

Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί ότι το ποσό των 1200 ευρώ στο οποίο αναφέρθηκε η υφυπουργός ως ανώτατο επίδομα συμπεριλαμβάνει και το επίδομα αναπηρίας των παιδιών, το οποίο ούτως ή άλλως δικαιούνται, με αποτέλεσμα η οικονομική ενίσχυση που παρέχει πλέον το κράτος στους ανάδοχους γονείς να είναι στην πραγματικότητα πολύ μικρότερη.