Η Σ. Σακοράφα του ΜέΡΑ25 επισκέφθηκε τη Δευτέρα τον χώρο της Ακρόπολης, μετά από καταγγελίες για το ικρίωμα που έχει στηθεί στον βόρειο τείχος της Ακρόπολης για τις ανάγκες των εργασιών τοποθέτησης του ανελκυστήρα είναι παράνομο και επικίνδυνο, ενώ δεν ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η Σ. Σακοράφα τόνισε πώς «το κατασκεύασμα της παρανομίας , της προχειρότητας και της εγκληματικής αδιαφορίας για την ασφάλεια των εργαζομένων ντροπιάζει και προσβάλλει όλη την Ελλάδα. Αφού η Υπουργός Πολιτισμού αποφεύγει να κάνει το καθήκον της, καλώ τον κ. Πρωθυπουργό να διατάξει την άμεση διακοπή των εργασιών και την καθαίρεση αυτού του εξαμβλώματος και να εξετάσει πως και γιατί φτάσαμε σε αυτή την απαράδεκτη και επικίνδυνη εξέλιξη».

Είχε προηγηθεί η καταγγελία του ΣΕΠΙΕ, που υπογράμμιζε ότι «η κατασκευή του συγκεκριμένου ξύλινου ικριώματος, δεν είναι σύμφωνη με τη διάταξη του ΠΔ 778/1980 («Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών»), η οποία προβλέπει ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ξύλινων ικριωμάτων είναι έως 10 μέτρα (άρθρο 3, παράγραφος 3) ενώ το ξύλινο ικρίωμα που έχει τοποθετηθεί στο Βόρειο τείχος της Ακρόπολης είναι 28 μέτρων και επιπλέον δεν εξασφαλίζει στους χρήστες του ασφαλή πρόσβαση, αποτελεσματική πλαϊνή προστασία, μεταξύ άλλων ελλείψεων».