Σύμφωνα με τη σελίδα της Κομισιόν, η δέσμη μέτρων αφορά νέα μέτρα που σχετίζονται με την ενέργεια και στοχεύουν στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), καθώς και μέτρα που στοχεύουν στα πλοία που υποστηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας. Όσον αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο, η δέσμη μέτρων απαγορεύει όλες τις μελλοντικές επενδύσεις και εξαγωγές σε έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου που κατασκευάζονται στη Ρωσία. Θα απαγορεύσει επίσης, μετά από μια μεταβατική περίοδο 9 μηνών, τη χρήση λιμένων της ΕΕ για τη μεταφόρτωση ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επιπλέον, η δέσμη μέτρων απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικού LNG σε συγκεκριμένους τερματικούς σταθμούς που δεν είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ.

Για πρώτη φορά, η ΕΕ υιοθέτησε μέτρο που στοχεύει συγκεκριμένα πλοία που συμβάλλουν στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τα οποία υπόκεινται σε απαγόρευση πρόσβασης σε λιμένες και απαγόρευση παροχής υπηρεσιών. Τα εν λόγω πλοία μπορούν να οριστούν για ένα ευρύ φάσμα λόγων, όπως η υποστήριξή τους μέσω της μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού για τη Ρωσία, η μεταφορά κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών και η υποστήριξη στην ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας, για παράδειγμα μέσω της μεταφοράς εξαρτημάτων υγροποιημένου φυσικού αερίου ή της μεταφόρτωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου

Επιπλέον, η δέσμη μέτρων εισάγει νέους καταλόγους με στόχο φυσικά και νομικά πρόσωπα που ευθύνονται για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Συνολικά 116 πρόσθετοι κατάλογοι 69 φυσικών προσώπων και 47 οντοτήτων υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και -στην περίπτωση των φυσικών προσώπων- επίσης σε ταξιδιωτικές απαγορεύσεις.

Η Κομισιόν αναφέρει πως η σημερινή δέσμη μέτρων ενισχύει τις οικονομικές κυρώσεις, εισάγοντας απαγόρευση για τις τράπεζες της ΕΕ εκτός Ρωσίας να χρησιμοποιούν το σύστημα χρηματοοικονομικών μηνυμάτων SPFS, το οποίο είναι το ρωσικό αντίστοιχο του SWIFT. Επιτρέπει επίσης στο Συμβούλιο να καταρτίσει κατάλογο των τραπεζών τρίτων χωρών που δεν είναι ρωσικές και συνδέονται με το εν λόγω σύστημα- στις τράπεζες αυτές θα απαγορευτεί να συναλλάσσονται με φορείς της ΕΕ. Τέλος, εισάγει απαγόρευση των συναλλαγών με τράπεζες και παρόχους κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων, στη Ρωσία και σε τρίτες χώρες, που διευκολύνουν τις συναλλαγές που υποστηρίζουν την αμυντική-βιομηχανική βάση της Ρωσίας. Αυτές οι νέες κυρώσεις αναφέρεται πως έχουν σκοπό να περιορίσουν την ικανότητα του Κρεμλίνου να διοχετεύει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της πολεμικής του μηχανής.

Εντωμεταξύ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθεί άμεσα η απόφαση για τη χρήση των εσόδων από τα ρωσικά παγωμένα κεφάλαια στην ΕΕ, προκειμένου να βοηθηθεί η Ουκρανία. «Πρέπει να βρούμε νομικό τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, αποφεύγοντας κάθε είδους εμπλοκή. Έχουμε μια διαδικασία για να το κάνουμε να προχωρήσει γρήγορα», δήλωσε ο Μπορέλ, και είπε ότι «υπάρχει η λύση που μπαίνει σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Αναφερόμενος στην Ουγγαρία, ο Μπορέλ είπε ότι ένα κράτος μέλος αρνείται να εφαρμοστούν οι νομικές αποφάσεις, για τη μεταφορά μέρους των εσόδων από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Ειρήνης (EPF), τονίζοντας ότι «πρέπει να αποφύγουμε να συμβεί αυτό» και ότι «υπάρχει η λύση». Υπογράμμισε, επίσης, ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν άμεσα και ότι η πρώτη εκταμίευση θα μπορούσε να γίνει την επόμενη εβδομάδα, ή αρχές Ιουλίου. «Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη βοήθεια τώρα, πριν το καλοκαίρι», πρόσθεσε.