Στην πώληση του μετοχικού του κεφαλαίου που ανέρχεται στο 30% επί του συνολικού κεφαλαίου του ΔΑΑ, προχωράει το ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με την «Καθημερινή», θεωρείται αυτονόητο το ενδιαφέρον της καναδικής Avi Alliance η οποία εκτός από το management ελέγχει και το 40% του ΔΑΑ. Ωστόσο την ευκαιρία διεκδικεί και ο αυστραλιανός κολοσσός, Macquarie Capital, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds παγκοσμίως σε επίπεδο υποδομών.

Η σύμβαση ανάπτυξης Αεροδρομίου θέτει περιορισμούς στην μεταβίβαση πάνω από ένα όριο, μετοχών του ΔΑΑ και οι λεπτομέρειες αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Να σημειωθεί ότι την Κυριακή 30/6 λήγει η προθεσμία συγκατάθεσης των ιδιωτών μετόχων του ΔΑΑ, έτσι ακόμα και αν ανανεωθεί η προθεσμία, αυτό θα γίνει υπό όρους και οι ευθύνες θα βαρύνουν το ΤΑΙΠΕΔ. Όπως αναφέρει η «Κ», η καθυστέρηση της προκήρυξης αφορά την εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης η οποία, μετά την αποχώρηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, διορισμένου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αξιώνει τον διορισμό ενός επιπλέον μέλους στο Δ.Σ. Η αξίωση αυτή όμως, αντιτίθεται με τις προβλέψεις της συμφωνίας μεταξύ μετόχων και ήγειρε τις αντιδράσεις των ιδιωτών μετόχων και των υπηρεσιών του ΤΑΙΠΕΔ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο του ΔΑΑ, χωρίζεται σε  25%, που κατέχει το ελληνικό δημόσιο, σε 30% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ, σε 40% που κατέχει η Avi Alliance και τέλος σε 5% που κατέχει ο όμιλος Κοπελούζου. Το ενδιαφέρον για την αγορά του 30% του μετοχικού κεφαλαίου που βρίσκεται στα χέρια του ΤΑΙΠΕΔ είναι μεγάλο λόγω του μεγάλου περιθωρίου κερδοφορίας του αερολιμένα. Αρκεί να αναφερθεί ότι ο κύκλος εργασιών του ΔΑΑ το 2018, παρουσίασε αύξηση κατά 10,4%.