Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Μαρία Λιλιοπούλου στο ethnos.gr, η τροπολογία επικαλείται άρθρο του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές δίνοντας τη δυνατότητα στον ΟΑΣΑ να προχωρεί σε απευθείας αναθέσεις σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών ή κινδύνου διακοπής τους για τη διασφάλιση της συνεχούς παροχής των επιβατικών μεταφορών στην περιοχή της αρμοδιότητάς του.

Μάλιστα, το άρθρο ορίζει αναδρομική ισχύ του μέτρου από την 1η Δεκεμβρίου, ενώ δίνει τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων για ακόμα ένα χρόνο παρά το γεγονός ότι το σχέδιο σύμβασης που είχε αποσταλεί από τον ΟΑΣΑ στο Ελεγκτικό Συνέδριο αφορούσε μόνο τετράμηνη παράταση καλύπτοντας το διάστημα από τις 7 Δεκεμβρίου 2023 εως τις 7 Απριλίου 2024. Πλέον ορίζεται δυνατότητα ετήσιας παράτασης καθώς έχει συμπεριληφθεί διάταξη, σύμφωνα με την οποία η διάρκεια των έκτακτων μέτρων δε μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Στην έκθεση συνεπειών της ρύθμισης αναφέρεται ότι με την τροπολογία αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανάγκης προσδιορισμού της αρμόδιας αρχής για τη λήψη έκτακτων μέτρων σε περίπτωση διακοπής των μεταφορικών υπηρεσιών ή κινδύνου διακοπής αυτών, με το άρθρο -σύμφωνα με το ρεπορτάζ- να συμπληρώνει τον νόμος του 2011 αναφορικά τις αρμοδιότητες των συγκοινωνιακών φορέων στην Περιφέρεια Αττικής και προβλέπεται ότι στις αρμοδιότητες του ΟΑΣΑ θα περιλαμβάνεται πλέον και η απευθείας ανάθεση σε τρίτους ή η παράταση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή η επιβολή υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε σχετικούς φορείς στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για οριζόμενο χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία συνοδεύει την τροπολογία, η προτεινόμενη διάταξη θα κοστίσει 3,2 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα που απομένει έως το τέλος του 2023 και περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2024.

Υπενθυμίζεται, Το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ακύρωσε απόφαση για παράταση της σύμβασης με τα ΚΤΕΛ που έξηγε στις 6 Δεκεμβρίου, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν «απρόβλεπτα γεγονότα» που να δικαιολογούν την απευθείας ανάθεση και ότι η έλλειψη οδηγών και λεωφορείων ήταν γνωστή από το 2020