Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «απαιτούμε από την κυβέρνηση να λάβει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για να θωρακίσει τους εργαζόμενους, αρχής γενομένης κάνοντας δεκτή την τροπολογία του ΜέΡΑ25, και βάζοντας στη συνέχεια οριστικό τέλος στο καθεστώς του “freelancing” και της ενοικίασης εργαζομένων, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, με τον τερματισμό του εργασιακού mobbing και της δικαιολόγησης απολύσεων μέσω “αξιολόγησης”, με τακτική παρέμβαση του ΣΕΠΕ για τις συνθήκες εργασίας, με εταιρικά μηχανάκια και μέσα ατομικής προστασίας»

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρεται ότι:

Παρά την επικινδυνότητα του, το επάγγελμα των διανομέων (delivery και courier) και των υπαλλήλων εξωτερικών εργασιών που εργάζονται με δίκυκλο, δεν είναι ακόμα ενταγμένο στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Ο εργασιακός χώρος αυτών των εργαζόμενων είναι ο δρόµος. Οι κακοτεχνίες και οι κακοσυντηρηµένοι δρόµοι, η συνεχής έκθεσή τους στους θορύβους και στη µόλυνση της πόλης, η εργασία κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, τα συχνά – θανατηφόρα ή µη – εργατικά ατυχήµατα, οι µυοσκελετικές παθήσεις που ακολουθούν το επάγγελµα, το άγχος, η ένταση
και το γεγονός πως η Ελλάδα έχει πρωτιά στα τροχαία ατυχήµατα, συνιστούν αρκετούς λόγους, ώστε το επάγγελμα των
ταχυδιανομέων/ταχυμεταφορέων/υπαλ.εξ.εργασιών με δίκυκλο, να ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Εν μέσω δε πανδημίας, με πρόδηλο κίνδυνο για την υγεία τους, σηκώσουν το βάρος της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.