Η τροπολογία, ειδικότερα, προβλέπει την εφαρμογή του συντελεστή ΦΠΑ 6% στα είδη διατροφής, από 1η Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης και τη μείωση των συντελεστών του Ελάχιστου Φόρου Κατανάλωση στα κατώτατα επιτρεπτά όρια της ΕΕ πάλι για ένα χρονο, με δυνατότητα παράτασης.

Η μείωση αυτή, σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., επιφέρει την αναγκαία και γενναία φορολογική ελάφρυνση των καταναλωτών, με στόχο την αναχαίτιση του κύματος ακρίβειας που επιβαρύνει υπέρμετρα τους πολίτες, ενώ προβλέπεται και η αύξηση της κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων, εξαιτίας της γενναίας μείωσης του ΕΦΚ.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».