Μήπως βρέθηκε η μόνη πραγματική λύση; Ρευστό στην αγορά από την Κεντρική Τράπεζα, τυπώστε κανένα ευρώ ακόμα παλικάρια… (Pragmatic Capitalism: http://bit.ly/bqZtJo)