Σύμφωνα με τον οργανισμό, μόνο μία στις έξι χώρες θα επιτύχει τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης (SDG) που αφορά την καθολική πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας.

Με στοιχεία από το 90% των κρατών μελών του, ο οργανισμός του ΟΗΕ προέβλεψε αύξηση του ποσοστού των μαθητών που έχουν βασικές δεξιότητες ανάγνωσης στο τέλος του δημοτικού σχολείου, το οποίο θα αυξηθεί από 51% το 2015 σε 67% το 2030, ανέφερε ο οργανισμός.

Από την άλλη πλευρά, η έκθεση υπενθύμισε ότι, ως ένας από τους στόχους της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι χώρες μέλη δεσμεύτηκαν να επιτύχουν ένα επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για όλους, ωστόσο η υλοποίηση αυτού του στόχου θα επιτευχθεί μόνο στο 15% των κρατών μελών.

Εν όψει της κατάστασης, η γενική διευθύντρια της UNESCO, Όντρεϊ Αζουλέ, αναφέρθηκε στο κλείσιμο των σχολείων πριν από το COVID-19, σημειώνοντας ότι η μάθηση θα έχει επίσης σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία.

«Υπάρχει μια κρίση χρηματοδότησης κατά την οποία το 40% των χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος μείωσε τις δαπάνες για την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας- η μέση μείωση ήταν 13,5%, αλλά μέχρι στιγμής οι προϋπολογισμοί δεν έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2019», διευκρίνισε η αξιωματούχος.