Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Άντζελα Δημητρακάκη συγγραφέας και αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας και θεωρίας της σύγχρονης τέχνης, η Αλίκη Κοσυφολόγου, διδακτόρισσα πολιτικής επιστήμης και κοινωνιολογίας και ερευνήτρια, η Δέσποινα Παρασκευά-Βελουδογιάννη από εκδόσεις Εκτός Γραμμής, η Κατερίνα Σεργίδου, υποψήφια διδακτόρισσα σπουδών φύλου και φεμινισμού.