Οι αποκαλύψεις του Wikileaks είχαν ανάγκη τα παραδοσιακά ΜΜΕ;(Καθημερινή:
http://bit.ly/cbLprO)