Ενδεικτικές είναι οι καταγγελίες που έγιναν από την περιοχή της Καρδίτσας:

  • Κτηνοτρόφοι με 200 πρόβατα νεκρά (από την περιοχή Γεφύρια Καρδίτσας) τους ζητήθηκε να πληρώσουν προκαταβολικά 400 ευρώ, για να καταθέσουν αίτηση αποζημίωσης από τις πλημμύρες.
  • Αγρότες με 100 στρέμματα καλλιέργειας, τους ζητήθηκε να πληρώσουν προκαταβολικά (πάλι) 220 ευρώ.
  • Άλλοι αγρότες, να καταβάλλουν δύο ευρώ ανά στρέμμα, για να υποβάλλουν αίτηση αποζημίωσης.