Η Φαρμακευτική GlaxoSmithKline (GSK) απελευθέρωσε το επικίνδυνο ιό στον ποταμό Lanse του Βελγίου που συνδέεται επίσης με τους ποταμούς Dyle και Escaut. Το Ανώτατο Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας της χώρας έκανε έκτακτη επιτόπια έρευνα για τον κίνδυνο μετάδοσης της ασθένειας στον πληθυσμό σε περίπτωση κατάποσης του νερού του ποταμού και συμπέρανε ότι ο κίνδυνος δεν είναι πολύ υψηλός εξαιτίας της μεγάλης αραίωσης του ιού στον ποταμό και επειδή οι Βέλγοι είναι εμβολιασμένοι κατά του ιού σε ποσοστό που ξεπερνάει το 95%.

Στο Βέλγιο πάντως διεξάγεται αστυνομική έρευνα κατά της φαρμακευτικής εταιρίας και αναμένεται να ανακοινωθούν βαριές ποινές.