Σύμφωνα με την οργάνωση, η νησίδα βρίσκεται εντός ελληνικού εδάφους.


Σύμφωνα με την οργάνωση, οι πρόσφυγες έχουν ανάγκη από νερό, τρόφιμα και ιατρική περίθαλψη.