Στο ύψος των 341,023 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο τέλος του δ’ τριμήνου πέρυσι και ήταν αυξημένο κατά 9,95 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 331,073 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2019.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης, προκύπτουν επίσης τα εξής:

  • Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 27,672 δισ. ευρώ, έναντι 25,922 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2019.
  • Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν σε 4,864 δισ. ευρώ (17,6% των συνολικών εσόδων), από 4,571 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2019 (17,6% των συνολικών εσόδων), ενώ
  • Οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 6,67 δισ. ευρώ (24,1% των συνολικών εσόδων) από 6,938 δισ. ευρώ (26,8% των συνολικών εσόδων) το δ’ τρίμηνο 2019.
  • Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 32,43 δισ. ευρώ από 24,116 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2019, με τις πρωτογενείς δαπάνες να διαμορφώνονται σε 31,21 δισ. ευρώ έναντι 22,79 δισ. ευρώ ένα έτος πριν.
  • Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ήταν 5,733 δισ. ευρώ (17,7% των συνολικών δαπανών) από 5,528 δισ. ευρώ (22,9% των συνολικών δαπανών) το γ’ τρίμηνο 2019.
  • Οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 10,642 δισ. ευρώ (32,8% των συνολικών δαπανών) έναντι 10,154 δισ. ευρώ (42,1% των συνολικών δαπανών) έναν χρόνο πριν, ενώ,
  • Οι επιδοτήσεις ανήλθαν σε 1,982 δισ. ευρώ (6,1% των συνολικών δαπανών) από 508 εκατ. ευρώ (2,1% των συνολικών δαπανών) το γ’ τρίμηνο 2019.

Σημειώνεται ότι στο 9,7% και 205,6% διαμορφώθηκαν έλλειμμα και χρέος στην Ελλάδα το 2020 σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσε η Eurostat, στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, σχετικά με τα στοιχεία που ανέφεραν τα κράτη μέλη της ΕΕ στην πρώτη κοινοποίηση για το 2021, για την εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), βάσει ESA 2010.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2020, το δημόσιο έλλειμμα τόσο της ευρωζώνης όσο και της ΕΕ αυξήθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το 2019, όπως και το δημόσιο χρέος, λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ειδικότερα, στην ευρωζώνη, το δημόσιο έλλειμα προς το ΑΕΠ αυξήθηκε από 0,6% το 2019 σε 7,2% το 2020 και στην ΕΕ από 0,5% σε 6,9%. Ακόμη, στην ευρωζώνη, το δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ αυξήθηκε από 83,9% στο τέλος του 2019 σε 98,0% στο τέλος του 2020, και στην ΕΕ από 77,5% σε 90,7%.

Η Eurostat σημειώνει πως το 2020 όλα τα κράτη μέλη ανέφεραν έλλειμμα. Ειδικότερα, τα υψηλότερα ελλείμματα σημείωσαν η Ισπανία (-11,0%), η Μάλτα (-10,1%), η Ελλάδα (-9,7%), η Ιταλία (-9,5%), το Βέλγιο (-9,4%), η Γαλλία και η Ρουμανία (-9,2% αντίστοιχα), η Αυστρία (-8,9%), η Σλοβενία ​​(-8,4%), η Ουγγαρία (-8,1%), οι Κροατία και Λιθουανία (-7,4% αντίστοιχα) και η Πολωνία (-7,0%). Όλα τα κράτη μέλη, εκτός της Δανίας (-1,1%), σημείωσαν ελλείμματα υψηλότερα του 3% του ΑΕΠ.

Στο τέλος του 2020, τα χαμηλότερα ποσοστά χρέους προς ΑΕΠ σημειώθηκαν στην Εσθονία (18,2%), στο Λουξεμβούργο (24,9%), στη Βουλγαρία (25,0%), στην Τσεχία (38,1%) και στη Σουηδία (39,9%). Σημειώνεται επίσης πως δεκατέσσερα κράτη μέλη είχαν δείκτες δημόσιου χρέους υψηλότερα από το 60% του ΑΕΠ, με τα υψηλότερα ποσοστά να σημειώνονται στην Ελλάδα (205,6%), την Ιταλία (155,8%), την Πορτογαλία (133,6%), την Ισπανία (120,0%), την Κύπρο (118,2%), τη Γαλλία (115,7%) και Βέλγιο (114,1%).

Το 2020, οι κρατικές δαπάνες στη ζώνη του ευρώ κυμάνθηκαν στο 54,1% του ΑΕΠ και τα κρατικά έσοδα στο 46,8%. Τα στοιχεία για την ΕΕ κυμάνθηκαν σε 53,4% και 46,5%, αντίστοιχα. Τέλος, και στις δύο ζώνες, ο δείκτης δημοσίων δαπανών αυξήθηκε σημαντικά, ενώ ο λόγος κρατικών εσόδων αυξήθηκε ελαφρώς.