Να δικαστούν και στην Ελλάδα οι πειρατές. Βρέθηκε η νομική βάση για μηνύσεις και διώξεις των δολοφόνων (Εθνος: http://bit.ly/b7cFxZ