Κλούβια Χρυσά Αυγά. Πετούσαν αβγά από τα μπλακόνια στους μουσουλμάνους που προσεύχονταν. (Εθνος: http://bit.ly/crtK53)