«Ενόψει της εξαγγελθείσας από την ΑΔΕΔΥ 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την 6η Μαΐου 2021, παρακαλούμε να αποστείλετε άμεσα και το αργότερο μέχρι την 7η Μαΐου 2021, το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων, τον αριθμό και το ποσοστό των απεργούντων με βάση τους συνημμένους πίνακες» αναγράφεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο φέρεται να υπογράφει ο ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος (εγκύκλιος: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/159/οικ.7793). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το εν λόγω έγγραφο δεν έχει αναρτηθεί ακόμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Το Υπουργείο μάλιστα επιπλήττει εμμέσως τις υπηρεσίες αναφέροντας ότι «έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις ή και μη ανταπόκριση των υπηρεσιών στην οδηγία της παρούσας εγκυκλίου» και ζητά από τα Υπουργεία, τις Ανεξάρτητες Αρχές και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να «προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποστολή του συνόλου των ζητούμενων στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός της οριζόμενης προθεσμίας προκειμένου η Υπηρεσία μας να διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία», ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματος ζητά να αναφερθεί συγκεκριμένη αιτιολογία.

Ολόκληρο το έγγραφο:

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Εσωτερικών εκφράζει αντίστοιχη απαίτηση, καθώς στην ιστοσελίδα του Υπουργείου είναι διαθέσιμο ένα σχεδόν πανομοιότυπο έγγραφο με το οποίο ζητούσε την αποστολή στοιχείων για την 24ωρη απεργία της 10ης Ιανουαρίου 2020 που είχε εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.