Συγκεκριμένα, η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από την Ισπανία που είχε ποσοστό 11,2%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Σουηδία με 10,3% και έπονται Κύπρος με 8,8% και Σερβία με 8,6%. Από την άλλη, τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους καταγράφηκαν στην Τσεχία με Τσεχία 2%, τη Γερμανία με 3,3%, τη Βουλγαρία με 3,3%, και την Ουγγαρία και Πολωνία με 3,5%.

Συνολικά, 4,48 εκατομμύρια νέοι/ες ηλικίας 15 έως 29 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 6,3% του συνολικού πληθυσμού, κάτι που θεωρείται ένα ιστορικό χαμηλό από την αρχή της καταμέτρησης το 2009 (9,0%). Επίσης συγκριτικά με το 2021, το μερίδιο των ανέργων νέων στο συνολικό πληθυσμό μειώθηκε στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση την Κύπρο, τη Λετονία, τη Ρουμανία και την Εσθονία, όπου το ποσοστό αυτό αυξήθηκε ελαφρά.

Ωστόσο, παρατηρείται γεωγραφική διάσταση ,με τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά ενώ τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου και πρωτίστως Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρος, να σημειώνουν υψηλότερα ποσοστά.