Εισηγητές:

Κώστας Δουζίνας, καθηγητής Πανεπιστημίου ,πρόεδρος ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς.
Γιάννης Δραγασάκης,  βουλευτής, πρ. αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο σχετικός σύνδεσμος Zoom Meeting