Έναν έντεχνο τρόπο να «ανοίξει τον δρόμο» στην ιδιωτική πρωτοβουλία για τη διαχείριση των υδάτων φαίνεται πως βρήκε η κυβέρνηση, με το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών να καταθέτει  σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, που αφορά στη ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με την πανδημία και σε δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τροπολογία που προβλέπει την απευθείας ανάθεση της διαχείρισης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της Ε.ΥΔ.Α.Π. σε ιδιώτες.

Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο επίμαχο 6ο άρθρο της τροπολογίας, το οποιο επιχειρεί να «ρυθμίσει» την σύμβαση μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και Ε.ΥΔ.Α.Π., το δικαίωμα της εταιρείας ύδρευσης για διαχείριση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματός της (ΕΥΣ) στην Αττική παύει μετά την παρέλευση τριών χρόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΥΣ συνδέεται περίπου με το 80% των υδάτων της χώρας και εκτείνεται σε τέσσερις νομούς (Αττική, Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα, Βοιωτία) διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο, μεταξύ άλλων, σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση της ποιότητας του νερού. Ωστόσο, σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Μεταφορών, μετά τη λήξη της σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και Ε.ΥΔ.Α.Π., η συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ θα ανατίθεται από το Υπουργείο απευθείας σε «ανάδοχο που αναδεικνύεται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τον ν. 3389/2005 (Α/ 232)»

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουνίου, ο σύλλογος μηχανικών της ΕΥΔΑΠ κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, μεθοδεύει την ιδιωτικοποίηση του δικτύου παροχής νερού στην Αθήνα, μέσω Σύμβασης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς το Υπουργείο είχε προκηρύξει τότε «τρεις παράλληλους διαγωνισμούς για την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Τεχνικού, Νομικού και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου προς υποβοήθηση του Υπουργείου για τις ενέργειες διεξαγωγής Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΔΙΤ) για την “Διαχείριση – Λειτουργία και Συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας” και δαπάνης 138.424,01€ έκαστη».

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της τροπολογίας: