Μέσα στη νύχτα έγινε η κατάθεση του ασφαλιστικού για τη θέσπιση νέου κεφαλαιοποιητικού συστήματος επικουρικών συντάξεων από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη.

Το νομοσχέδιο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» αποτελείται από τρία Μέρη. Το Α΄ Μέρος περιέχει εισαγωγικές διατάξεις, το Β΄ Μέρος διατάξεις για την Ίδρυση του Ταμείου, το Σύστημα Διακυβέρνησης του Ταμείου και τις ρυθμίσεις για την Στελέχωση του Ταμείου, ενώ το Γ΄ Μέρος περιλαμβάνει τις διατάξεις για την λειτουργία του Ταμείου. Το Δ΄ Μέρος του σχεδίου νόμου περιέχει τη ακροτελεύτια διάταξη με την έναρξη ισχύος του νόμου μετά τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει πως το νέο σύστημα ιδιωτικών συντάξεων θα χρηματοδοτείται από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, που προέρχεται από τη φορολογία όλων των Ελλήνων πολιτών, με την Κομισιόν στο παρελθόν να έχει εκφράσει ενστάσεις λόγω του αντίκτυπου που θα έχει στο δημοσιονομικό χρέος της χώρας. Η δημοσιονομική δαπάνη, πρόκειται να καλυφθεί από επιχορήγηση του προϋπολογισμού και λόγω αυτού, πηγές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Euractiv, είχαν αναφέρει πως «δεν ήταν ενθουσιασμένοι». Οι ίδιες  πηγές είχαν προσθέσει ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο δεν ήταν μέρος των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που πρέπει να πραγματοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση ως μέρος του προγράμματος επιτήρησης.

Το σχέδιο νόμου την επόμενη εβδομάδα θα εισαχθεί προς συζήτηση και επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλή και θα κατατεθεί στην Ολομέλεια μετά την επανεκκίνηση του Κοινοβουλίου μετά τις θερινές διακοπές το κοινοβουλίου.