Το κλείσιμο των καταστημάτων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τουλάχιστον μέχρι τις 27 Απριλίου, έχει οδηγήσει σε κατάσταση ασφυξίας τις μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έκτακτη έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων περίπου 100.000 επιχειρήσεις αναμένεται να κλείσουν. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία (99%) είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 άτομα.

Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο «το ξέσπασμα της πανδημίας έρχεται να δημιουργήσει μια νέα πολυ-επίπεδη κρίση οι επιπτώσεις της οποίας δεν είναι δυνατόν ακόμα να υπολογιστούν», προσθέτοντας πως «ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την αποτελεσματική της αντιμετώπιση θα καθορίσει τόσο την διάρκεια όσο και την έκταση των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των παρεπόμενων παρενεργειών».

Τα βασικά ευρήματα της έκτακτης έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:
  • 7 στις 10 επιχειρήσεις, που συνεχίζουν να λειτουργούν κατέγραψαν μείωση του τζίρου τους
  •  7 στις 10 επιχειρήσεις, θεωρούν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων θα είναι η έλλειψη ρευστότητας
  • 1 στις 7 επιχειρήσεις (περίπου 100.000) ενδέχεται να κλείσουν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων
  •  9 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας θα πρέπει να επεκταθεί για τουλάχιστον 6 μήνες

Διαβάστε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου