Η ρύθμιση αφορά διαφημίσεις και χορηγίες σε όλα τα μέσα επικοινωνίας, ενώ απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεγάλους διαφημιζόμενους που κατευθύνονται προς την τηλεόραση, καθώς εκείνοι διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές προκειμένου να επωφεληθούν. Εκτός αυτού, ορίζεται ως προϋπόθεση για την έκπτωση η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης να ανέρχεται για τα έτη 2020, 2021 και 2022 τουλάχιστον στο 105% της διαφημιστικής δαπάνης του 2019. Μάλιστα προβλέπεται και διευκόλυνση για κάποια επιχείρηση που «βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19», οπότε το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης το 2020 μπορεί να ανέρχεται στο 70% της δαπάνης του 2019.