Συγγραφική ομάδα:
Απόλλων Γαρπόζης
Βύρων Θεοδωρόπουλος
Μηνάς Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνος Πουλής