Συγκεκριμένα, στο επίσημο έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που υπογράφεται από εκπρόσωπο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Πρεσβείας των ΗΠΑ με ημερομηνία 25/5/2017 που είναι συντεταγμένο στην αγγλική γλώσσα, αναφέρεται το εξής: «Επιπλέον, περίπου τον Φεβρουάριο του 2014, η NVG (σ.σ. Novartis) ξέπλυνε τουλάχιστον 51.4111,72 ευρώ μέσω των μέσων Voulkidis, Healthday και Μαυρίκος Media με σκοπό να δωροδοκήσει κυβερνητικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Γιώργου Πατούλη, ο οποίος χρησιμοποίησε την επιρροή του προς υποστήριξη της διαρκούς ισχύος της Novartis σε διοικητικές θέσεις».

Έγγραφο

Στην μετάφραση που έγινε στις 12/4/2021 από τη μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών σημειώνεται το εξής: «Επιπλέον, περίπου τον Φεβρουάριο του 2014, η NVG (σ.σ. Novartis) ξέπλυνε τουλάχιστον 51.4111,72 ευρώ μέσω των Voulkidis, Healthday και Μαυρίκος Media με σκοπό τη δωροδοκία κυβερνητικών αξιωματούχων».

Δηλαδή ως εκ δια μαγείας εξαφανίστηκε το όνομα του νυν περιφερειάρχη Αττικής για τον οποίο το FBI είχε κάνει ονομαστική αναφορά και γίνεται απλώς αόριστα λόγος σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Έγγραφο