Ευχαριστούμε πολύ την Ελισάβετ Καραμιχαήλ για το βίντεο