Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», με σειρά διατάξεων που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο, που βρίσκεται στην ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί εντός της ημέρας προβλέπεται αύξηση του μισθολογικού κόστους της Προεδρίας της κυβέρνησης και των διευθυντών των ιδιαίτερων γραφείων υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων υπουργείων.

Συγκεκριμένα, κατά το δημοσίευμα, με τις διατάξεις του άρθρου 177 τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 4354/2015 και πλέον προβλέπεται ότι οι διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων κατατάσσονται στο καταληκτικό ΜΚ της ΠΕ κατηγορίας και λαμβάνουν και επίδομα θέσης ευθύνης ύψους 450 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνεται επιπλέον ο κρατικός προϋπολογισμός, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως στην περίπτωση των γενικών γραμματέων είναι η πρώτη φορά που θεσπίζεται η θέση του διευθυντή γραφείου με τα αντίστοιχα μισθολογικά προνόμια.

Παράλληλα, με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 175, αυξάνεται περαιτέρω το μισθολογικό κόστος της Προεδρίας της κυβέρνησης, καθώς χορηγούνται σε όλους τους προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου οι αποδοχές των ειδικών θέσεων 1ου βαθμού.

Επίσης, στο ίδιο άρθρο με τη διάταξη της παρ. 18 αποσαφηνίζεται ότι τα τυχόν κωλύματα που υπάρχουν για τους μετακλητούς συνεργάτες δεν εφαρμόζονται για όσους υπηρετούν ως άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι. Όπως αναφέρει η «Εφ.Συν.», έτσι, θα μπορεί κάποιος να διορίζεται ως άμισθος ειδικός σύμβουλος ακόμη και αν είναι συγγενής α’ βαθμού με τον υπουργό που τον διορίζει.

Τέλος, στο άρθρο 116, παρ. 5 προστίθεται εδάφιο σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης της Προεδρίας της κυβέρνησης (πέραν των θέσεων προϊστάμενων γραφείων ή υπαγόμενων σε αυτά τμημάτων που ούτως ή άλλως προβλέπονταν) από μετακλητούς υπαλλήλους. Εφεξής ο πρωθυπουργός θα έχει την απόλυτη ευχέρεια να στελεχώνει τις υπηρεσίες της Προεδρίας της κυβέρνησης και να κατανέμει το αντίστοιχο προσωπικό κατά το δοκούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο πολυνομοσχέδιο, ανοίγει ο δρόμος και για αύξηση των αποζημιώσεων που δίδονται στα στελέχη των μεγάλων ΔΕΚΟ. Συγκεκριμένα, με ένα άρθρο εξαιρούνται οι ΔΕΚΟ που είτε έχουν έσοδα άνω των 100 εκατ. ευρώ, είτε απασχολούν πάνω από 3.000 εργαζομένους από τη διάταξη που θέτει ως ανώτατο πλαφόν αμοιβών για τα στελέχη τους τις αμοιβές που λαμβάνει ο γενικός γραμματέας ενός υπουργείου.

Διαβάστε ακόμα: 

Τροπολογία νομιμοποίησης εξόδων Πατούλη στο «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο