Σύμφωνα με τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίζεται πως στην Ελλάδα υπήρχε ήδη νομικό πλαίσιο το οποίο δεν επέτρεπε τη χρήση παράνομων λογισμικών. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζεται η έλλειψη εντοπίζεται στην ανυπαρξία ενός μηχανισμού εποπτείας για την αποτροπή χρήσης τέτοιων λογισμικών, καθώς, επίσης, και στο ότι η κυβέρνηση δεν επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται για το εάν έχουν παρακολουθηθεί.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη του «Τμήματος Πολιτικής για τα δικαιώματα των πολιτών και τις Συνταγματικές υποθέσεις» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες στις οποίες λογισμικά παρακολούθησης έχουν χρησιμοποιηθεί από κυβερνητικές υπηρεσίες για να παρακολουθήσουν τους πολίτες τους» και προστίθεται πως «Η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται ότι έχει προμηθευτεί το λογισμικό. Ακόμη και αν είναι έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το χρησιμοποίησε (…) Το λογισμικό φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από την ΕΥΠ».

«Ο Δημητριάδης είχε δεσμούς με την εταιρία που διακινεί το predator. Οι αποκαλύψεις έγιναν από δημοσιογράφους και όχι από (δημόσιους) μηχανισμούς ελέγχου. Χωρίς το έργο των ερευνητικών δημοσιογράφων, της κοινωνίας των πολιτών και φορέων όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η παραβίαση θα είχε συνεχιστεί» υπογραμμίζεται.

Το «Τμήμα Πολιτικής για τα δικαιώματα των πολιτών και τις Συνταγματικές υποθέσεις» είναι ανεξάρτητη υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μελέτη εκπονήθηκε μετά από αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής PEGA και θα παρουσιαστεί επίσημα στην Επιτροπή το απόγευμα της Δευτέρας.